Мені потрібно оформити інвалідність. З чого почати?

Оформлення інвалідністі

Про що ця стаття?

Щоб отримати статус людини з інвалідністю в Україні, потрібно виконати кілька кроків, які регулюються Постановою Кабінету Міністрів України №1317 та Інструкцією МОЗ №561

Та спочатку з'ясуємо, що таке інвалідність і якою вона буває. 

Що вважають інвалідністю?

Інвалідність — це різна міра втрати здоров’я людини у зв’язку із захворюванням, травмою чи її наслідками або вродженими порушеннями. 

Причини інвалідності можуть бути різними: 

 • інвалідність з дитинства;
 • загальне захворювання;
 • нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);
 • професійне захворювання, пов’язане з трудовою діяльністю;
 • поранення, контузії, каліцтва та інші захворювання.

Держава зобов’язана створювати умови, аби люди з інвалідністю могли реалізовувати свої права на рівні з іншими громадянами. Крім того, держава має забезпечити цим людям відповідний соціальний захист. Часто конкретні дії держави залежать від групи інвалідності людини.

Якими бувають групи інвалідності?

Група інвалідності вказує на ступінь розладу функцій організму. Розділяють першу, другу і третю групи інвалідності. 

 1. До першої групи належать випадки, коли людина перебуває у важкому стані здоров’я і не здатна сама себе обслуговувати. Такі люди потребують постійного нагляду, догляду і допомоги. 
 2. Друга група — це випадки, коли у людей є стійкі, виразно важкі функціональні порушення в організмі. При цьому вона здатна сама про себе піклуватися і не потребує постійного нагляду чи сторонньої допомоги. 
 3. Підставами для встановлення третьої групи інвалідності є стійкі функціональні порушення помірної важкості. Такі люди найчастіше працездатні, але потребують соціальної допомоги й захисту. 

Щоб визначити групу інвалідності й отримати відповідний статус, людині спершу потрібно пройти обстеження лікарів і спеціальної комісії (див. нижче).

Крок 1: Обстеження в сімейного лікаря

Перш за все, людина має звернутися до свого сімейного лікаря, щоб пройти діагностику, повне медичне обстеження й лікування. Повне медичне обстеження означає, що людина протягом п’яти днів має здати потрібні аналізи і пройти всіх профільних лікарів, які зроблять висновки про її хворобу. 

Кожен з лікарів ставить свій запис у медичній картці пацієнта, а також у формі 088/о — «Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)». ЇЇ має заповнити сімейний або головний лікар і внести до форми інформацію про пацієнта, його хворобу та причини надання інвалідності. 

Докладніше про обстеження читайте в цій статті.

Крок 2: Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК)

Форму 088/о має спершу розглянути лікарсько-консультативна комісія, створена при  медичному закладі. Склад комісії визначає головний лікар. Крім нього, до неї обов’язково входять і інші лікарі закладу. 

Саме лікарсько-консультативна комісія першою приймає рішення про наявність чи відсутність у людини інвалідності. 

Коли всі члени комісії погодять результати обстеження і підпишуть форму 088/о — людину направляють на медико-соціальну експертизу. Експертиза має відбутися протягом п’ятьох робочих днів — відколи ЛКК надіслала направлення пацієнта. 

Ця експертиза має не тільки підтвердити інвалідність людини, а й на основі обстежень надати їй необхідний план лікування і реабілітації.

Що таке МСЕК?

МСЕК — медико-соціальна експертна комісія — це спеціальний заклад МОЗ, який проводить медико-соціальну експертизу.

Медико-соціальні експертні комісії визначають:

 1. Групу інвалідності, її причину і час настання. Людина може одночасно бути визнана особою з інвалідністю однієї групи і лише з однієї причини. При підвищенні групи інвалідності, у разі виникнення більш тяжкого захворювання причина інвалідності встановлюється на вибір особи з інвалідністю. Якщо ж однією з причин інвалідності є інвалідність з дитинства, вказують дві причини інвалідності.
 2. Види роботи, рекомендовані особі з інвалідністю за станом здоров’я.
 3. Причинний зв’язок інвалідності і захворюванням чи каліцтвом, що виникли у дитинстві, вродженою вадою.
 4. Ступінь втрати працездатності потерпілим від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.
 5. Ступінь втрати здоров’я, групу інвалідності, причину, зв’язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій або Чорнобильської катастрофи.
 6. Право одержання спеціального автомобільного транспорту або протипоказання до керування ним.

Комісія має прийняти рішення протягом п’ятьох робочих днів з дня надходження документів від лікарсько-консультативної комісії. Під час першого проходження МСЕК людину має супроводжувати її сімейний лікар або голова ЛКК.

Які документи потрібно подати в МСЕК?

 • заповнена форма направлення 088/о, підписана головою та членами ЛКК з печаткою лікувального закладу;
 • паспорт та копія паспорта;
 • медична карта амбулаторного хворого (амбулаторна книжка — форма 025/о); 
 • трудова книжка та її копія, засвідчена відділом кадрів останнього місця роботи або нотаріусом;
 • оригінали всіх документів, які вписані в форму 088/с, а саме: довідки про стан здоров’я від хірурга, невропатолога, терапевта та інших спеціалістів. Важливо, щоб були документи від фахівців з хвороби, за якою хворий очікує отримати стан інвалідності. Крім того, потрібні оригінали рентгенологічного обстеження, та лабораторні аналізи. Діагноз хворого за основним захворюванням має бути описаний у виписці з історії хвороби (епікриз).


Дати аналізів та виписок мають відповідати терміну проведеного лікування та обстежень і датам лікарняних листів. Документи, що використовуються для визначення причинного зв'язку інвалідності, подаються в оригіналі або засвідченій копії.

Що робити, якщо я не можу пройти обстеження?

Деколи обстеження можуть провести у людини вдома або у стаціонарі, де вона перебуває, якщо людина за станом здоров’я не може з’явитися до МСЕК. Важливо: цю інформацію лікарсько-консультативна комісія має попередньо вказати у формі з інформацією про пацієнта. 

В окремих випадках, МСЕК може прийняти рішення навіть заочно, якщо людина проживає у віддалені, важкодоступній місцевості або перебуває за кордоном. Для цього обов’язково потрібна згода самої людини, яка оформлює інвалідність, і матеріали її медичних справ.  Утім, точного переліку, коли саме комісія може прийняти заочне рішення, немає навіть в Інструкції про встановлення груп інвалідності. Тому в кожному випадку така можливість розглядають індивідуально. 

Коли не можна пройти обстеження заочно?

Є п’ять випадків, коли комісія не може заочно прийняти рішення. Людина обов’язково має з’явитися на обстеження, якщо її хвороба спричинена:

 • нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);
 • професійним захворюванням;
 • захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку, державній пожежній охороні;
 • захворюванням, пов’язаним з радіоактивним опроміненням внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Що таке «Індивідуальна програма реабілітації»?

Якщо у людини підтверджують інвалідність після огляду в МСЕК, вона отримує довідку про статус людини з інвалідністю, а також індивідуальну програму реабілітації. 

Індивідуальна програма реабілітації — це комплекс заходів для відновлення порушених функцій організму. У ній також прописаний порядок цих заходів та визначено місце їх проведення. Датою встановлення інвалідності вважають день, коли до МСЕК надійшли документи, необхідні для огляду.

Куди ще потрібно відправляти копії документів?

Копії документів про реабілітацію та надання інвалідності також потрібно надіслати до інших державних органів. Зокрема:

 • виписку з акта огляду комісії (надсилається у триденний строк) — до органа, в якому особа з інвалідністю перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги;
 • індивідуальну програму реабілітації та виписку з акта огляду комісії про ступінь втрати професійної працездатності — до органа державного соціального страхування;
 • копію індивідуальної програми реабілітації — до лікувально-профілактичного закладу та до управлінь соцзахисту за місцем проживання;
 • повідомлення про групу інвалідності — за місцем роботи. Якщо в особи встановили ступінь втрати працездатності, потрібно також додати витяг з акту комісії.

Чому МСЕК може відмовити?

Іноді МСЕК відмовляє у призначенні групи інвалідності. Найчастішими причинами для відмови є:

 1. Недообстеження, недостатнє обґрунтування хвороби.
 2. Відсутність уточнювальних лікарських записів, без яких неможливо визначити ступінь інвалідності.
 3. Недостатність діагнозів та симптомів тощо.

Коли й навіщо проходити повторний огляд? 

У МСЕК також призначають дату повторного огляду, який має показати ефективність реабілітації та лікування, а також стан здоров’я людини та її соціальну адаптацію. Такий переогляд зазвичай проводять через 1-3 роки після останнього обстеження. Точний термін МСЕК визначає в індивідуальному порядку.  

Що робити, якщо я не погоджуюся з висновками МСЕК?

Якщо ви не згодні з висновками комісії, то маєте подати про це письмову заяву до МСЕК або відділу охорони здоров’я. Це потрібно зробити протягом одного місяця після отримання результатів огляду. Цю заяву і всі супровідні документи потрібно надіслати до міської чи районної МСЕК, яка проводитиме повторний огляд людини. Повторне рішення комісії вже можна буде оскаржувати в МОЗ.  

Якщо хворому відмовляють в отриманні інвалідності, рішення комісії можна оскаржити двома способами — у судовому порядку та позасудовому. 

Позасудовий порядок

У цьому разі потрібно подати письмову заяву та копію висновку МСЕК до обласних або міських комісій протягом місяця після одержання висновку.

Таку заяву можна подати через МСЕК, яка приймала рішення, або до відповідного управління охорони здоров’я області, де проживає хворий. Протягом трьох днів комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилає всі документи на розгляд обласної, центральної міської комісії. Протягом місяця з дня подання документів комісія проводить повторний огляд заявника і приймає нове рішення.

Про час та місце огляду громадянин повідомляє телефоном та поштою. У разі незгоди з рішенням обласної МСЕК хворий може подати заяву до Міністерства охорони здоров’я України. За наявності фактів порушення законодавства МОЗ доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії повторно розглянути запит, а також вживає інших заходів впливу. 

В особливо складних випадках МОЗ може направляти осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро, пров. Феодосія Макаревського, 1-а) та Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104).

Після обстеження ці установи складають консультативні висновки. Утім, для комісії вони мають рекомендаційний характер.

Судовий порядок

Рішення комісії може бути оскаржене в суді. Для цього позивач подає адміністративний позов до суду в шестимісячний термін з моменту прийняття рішення МСЕК. Відповідачем у цій справі буде відповідна МСЕК. За вибором позивача такі справи вирішуються або за зареєстрованим місцем проживання цієї особи, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

Що робити в разі, коли держустанова (у тому числі МСЕК) порушують ваші права читайте в нашому гіді за посиланням. 

Пов'язані послуги

Посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Пов’язані статті

Пошук роботи для людей з інвалідністю: на що звертати увагу
Усе починається з пошуку та складання резюме. Воно має відповідати бажаній посаді й описувати всі сильні сторони кандидата.
Де і як пройти обстеження, щоб отримати статус людини з інвалідністю? Інструкція
Що, як і в якій послідовності потрібно робити — детально пояснюємо у покроковій інструкції.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux